top of page
DNA

ก้าวหน้าสู่การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเฉพาะบุคคล

Seqker Biosciences ขับเคลื่อนการรักษาและการวินิจฉัยโรคมะเร็งแบบเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มขั้นสูง เป้าหมายแรกของเราคือการให้บริการตรวจพันธุกรรมมะเร็งด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ (Genomic Profiling) เพื่อการรักษามะเร็งแบบแม่นยำ และการให้บริการภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งแบบเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีวัคซีนนีโอแอนติเจน (Neoantigen Vaccine)

Home: Welcome

แพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบบูรณาการสำหรับการแพทย์เฉพาะบุคคล

แพลตฟอร์มของเราประกอบด้วยโมดูลต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจความผิดปกติรูปแบบต่างๆ ในพันธุกรรมระดับจีโนมของผู้ป่วย จุดเด่นที่สำคัญคือ Seqker ได้พัฒนาเครื่องมือและอัลกอริทึมที่แม่นยำสำหรับค้นหารหัสการกลายพันธุ์ "นีโอแอนติเจน" ในเนื้อมะเร็งที่สามารถนำมาใช้สร้างวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย และช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายของยาตัวใหม่ได้

Immune and cancer cells
Home: Our Technology
วัคซีนนีโอแอนติเจน

เรากำลังเริ่มการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนนีโอแอนติเจนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล ตัวอย่างเนื้อมะเร็งและเลือดของผู้ป่วยจะถูกนำไปวิเคราะห์โปรไฟล์จีโนมเพื่อระบุนีโอแอนติเจน วัคซีนนีโอแอนติเจนจะถูกออกแบบโดยเฉพาะตามการกลายพันธุ์ในเนื้อมะเร็งของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเน้นการคัดสรรเพื่อให้มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันสูงสุดต่อเนื้อมะเร็ง วัคซีนนีโอแอนติเจนสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายถูกผลิตภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่ดี (GMP) และฉีดโดยแพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของ Seqker

การตรวจพันธุกรรมระดับจีโนมอย่างละเอียด

แพลตฟอร์มของเราวิเคราะห์พันธุกรรมระดับจีโนมอย่างละเอียดโดยพิจารณาทั้งจากจีโนมของเซลล์ปกติและเนื้อมะเร็งของผู้ป่วย รวมถึงระดับการแสดงออกของยีนทั้งหมดในเนื้อมะเร็งในระดับทรานสคริปโตมิกส์ (Transcriptomics) เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างแม่นยำทางคลินิก  ผลการตรวจสามารถระบุวิธีการรักษามะเร็งแบบต่างๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เช่น ปริมาณการกลายพันธุ์ทั้งหมดของเนื้อมะเร็ง (Tumor Mutational Burden) และสถานะความไม่เสถียรของไมโครแซทเทลไลท์ (Microsatellite Instability Status)

การค้นหาเป้าหมายใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง

เราบูรณาการการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหานีโอแอนติเจนแบบใหม่ที่สามารถพบร่วมกันในผู้ป่วยมะเร็งหลายๆ ราย ทำให้สามารถเตรียมเป็นวัคซีนพร้อมใช้ (Off-the-shelf Neoantigen Vaccine) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อเร่งการวิจัยค้นพบยาใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของเรา

Home: Products

สนใจติดต่อ

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและเทคโนโลยีของเรา ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า

ขอบคุณสำหรับการส่ง!

Home: Contact
bottom of page